Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Folkspel

Uttalande 2022-08-25

Dnr 22-147 samt 22-160

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Folkspel

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har mottagit reklam från Folkspel trots att de är registrerade i spärregistret NIX-telefon (22-147) respektive NIX-adresserat (22-160). En anmälare (dnr 22-147) har även uppgett att han första gången han blev uppringd svarade och då avböjde erbjudandet samt ifrågasatte varför han blev uppringd trots att han är NIX-registrerad.

Företagets uppgifter

Folkspel har uppgett att anmälningarna saknar grund eftersom Folkspel har kontaktat anmälarna i enlighet med gällande rätt. Folkspel har anfört att anmälare 1 (dnr 22-147) deltog i BingoLottos telefonlotteri senast den 31 december 2021 samt att anmälare 2 (dnr 22-160) deltog i BingoLottos Extrachansen senast den 24 december 2021.

Folkspel har uppgett att anmälare 1 svarade vid ett tillfälle, att samtalet varade i 40 sekunder och att det inte finns någon notering från samtalet om att anmälaren tackat nej till fortsatta samtal, vilket är rutinen om anmälaren framställt en sådan begäran.

Till stöd för sina uppgifter har Folkspel bifogat ett utdrag från företagets samtalslogg samt ett utdrag som visar respektive anmälares deltagande i BingoLottos lotterier.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring. I reglerna för NIX-Telefon och NIX-adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Folkspel har kontaktat anmälarna i marknadsföringssyfte trots att anmälarna är registrerade i spärregistret NIX-telefon respektive NIX-adresserat. Folkspel har emellertid visat att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan Folkspel och respektive anmälare. Av underlaget framgår motstridiga uppgifter avseende huruvida den ena anmälaren (22-147) därefter motsatt sig kontakt från Folkspel. NIX-nämnden kan inte tillmäta endera part högre tilltro eftersom innehållet i anmälarens begäran inte har visats. Kundundantaget i reglerna för NIX-telefon och NIX-adresserat är således tillämpligt och Folkspels agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies