Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Hypotekspension

Uttalande 2022-08-28

Dnr 22-152

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Hypotekspension

Frågeställning:

Direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Svensk Hypotekspension har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från Svensk Hypotekspension trots att han är registrerad i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter

Svensk Hypotekspension har uppgett att företaget inte har några intentioner att skicka till konsumenter som inte vill ha reklam men att det skett ett misstag via en underleverantör som företaget är mycket ledsna för. Svensk Hypotekspension har vidare uppgett att de nu har en tjänst som säkerställer att det inte kommer att inträffa igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adressat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren är registrerad i spärregistret NIX adresserat och att Svensk Hypotekspension trots det har skickat adresserad reklam till anmälaren. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svensk Hypotekspension brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Adresserad direktreklam Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies