Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2022-08-28

Dnr 22-156

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Svensk direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han fått reklam inkastad genom sitt brevinkast trots att han vid sitt postfack på entreplan har en skylt om ingen reklam tack.

Företagets uppgifter

Svensk direktreklam har uppgett att det händer att företagets utdelare delar ut reklam, samhällsinformation och i förekommande fall gratistidningar direkt i brevinkastet som en ”service” i stället för att distribuera till postboxarna. Företaget har uppgett att detta givetvis förutsätter att brevinkasten inte har stängts permanent, vilket ofta händer när postboxar installeras i entrén. Företaget har uppgett att företaget alltså tillämpar motsvarande ”service” som tidningsbuden när de delar ut prenumererade morgontidningar direkt i dörren.

Företaget har uppgett att företaget givetvis kan ha missförstått situationen men att såvitt de känner till inte existerar något särskilt påbud om att post och andra försändelser absolut måste distribueras i postboxarna och att det därmed skulle vara förbjudet att distribuera direkt i brevinkasten.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Svensk direktreklam har delat ut reklam i anmälarens brevinkast. Av underlaget framgår att anmälarens brevinkast inte var försett med någon Nej Tack-skylt men att en sådan fanns på anmälarens postbox på entréplan. Anmälaren får genom skylten på postboxen anses motsatt sig att ta emot direktmarknadsföring, innefattande inte enbart reklam till postboxen utan även reklam som distribueras direkt i brevinkastet på anmälarens dörr. Svensk direktreklam har därmed genom att dela ut reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det, agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.