Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tre

Uttalande 2022-08-29

Dnr 22-165

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tre

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tre trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Tre har uppgett att anmälarens telefonnummer tillhör en enskild firma, att detta bekräftas genom en bolagsupplysningstjänst samt att telefonnumret blivit uppringt av Tres återförsäljare i syfte att sälja företagsabonnemang. Tre har vidare uppgett att det därmed får antas att firmans telefonnummer inte är medtaget i NIX-registret samt att Tre inte heller fått någon indikation på att firman har motsatt sig direktmarknadsföring på något annat sätt.

Tre har anfört att det mot bakgrund av ovan får anses klarlagt att Tre agerat helt i enlighet med marknadsföringslagen och även i övrigt i förenlighet med god sed avseende direktmarknadsföring till konsumenter. Tre har slutligen uppgett att med beaktande av vad som framkommit i ärendet har Tre tagit bort den enskilda firmans mobiltelefonnummer ur Tres register och telefonnumret kommer därmed inte att bli uppringt igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument. Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Tre har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Tre har emellertid uppgett att Tres säljare kontaktat anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till den enskilda firma som detta telefonnummer är kopplat till. Till stöd för detta har Tre presenterat ett utdrag från en nummerupplysningstjänst som visar att telefonnumret är registrerat på en enskild firma. Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Tre kontaktade anmälaren i egenskap av näringsidkare och inte konsument. Reglerna för NIX-telefon är således inte tillämpliga i ärendet och Tres agerande står därför inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.