Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier Business Media Sales AB

Uttalande 2022-08-29

Dnr 22-181

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier Business Media Sales AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Bonnier Business Media Sales AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att de biträder Dagens Industri Aktiebolag med telemarketingtjänster och att de för deras räkning har ringt anmälaren som har innehaft en prenumeration av Dagens Industri och därmed haft ett kundförhållande med Dagens Industri Aktiebolag. Bonnier Business Media Sales AB har vidare uppgett att samtalet syftade till att erbjuda anmälaren en ny prenumeration på Dagens Industri.

Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att de har som rutin att spärra telefonnummer från fortsatt telemarketing om konsumenten motsätter sig fortsatt kontakt, detta registreras då i företagets logg. Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att enligt deras logg har anmälaren inte svarat på något kontaktförsök och inte heller på något annat sätt avböjt kontakt. Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att det är deras uppfattning att de inte har överträtt 21 § marknadsföringslagen samt att de nu har uppfattat att anmälaren inte vill ha erbjudanden från Dagens Industri via telefon och telefonnumret har nu därför spärrats.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Bonnier Business Media Sales AB har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Bonnier Business Media Sales AB har emellertid visat att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan annonsören och anmälaren. Undantaget i reglerna för NIX-telefon är således tillämpligt och Bonnier Business Media Sales ABs agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.