Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tre

Uttalande 2022-08-29

Dnr 22-185

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tre

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att kontakta en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av TRE trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

TRE har uppgett att uppringaren är en underleverantör till TRE och har i uppdrag att marknadsföra Tres abonnemang gentemot företag. TRE har vidare uppgett att underleverantören inte säljer några privatabonnemang.

TRE har uppgett att det efter utredning visat sig att anmälarens telefonnummer tidigare tillhörde en enskild firma varför det får antas att numret inte funnits med i NIX-registret. TRE har uppgett att detta bland annat framgått av TREs säljstödsystem, som baseras på information om svenska företag från en leverantör av digitala företagsinformationstjänster. TRE har anfört att eftersom numret tillhört en enskild firma har det förekommit i TREs ringlista.

TRE har vidare uppgett att efter att underleverantören kontaktat anmälaren konstaterade den aktuella säljaren hos underleverantören att den enskilda firman är avregistrerad och kunden markerades då som ”bortfall med anledning av inaktivt bolag”. TRE har uppgett att TREs säljsystem av någon anledning inte hade uppdaterats med information om att den enskilda firman avregistrerats och numret har därför av misstag funnits kvar i TREs ringlista när den tillhandahållits underleverantören. TRE har slutligen uppgett att de beklagar situationen och ser allvarligt på det inträffade samt att de nu ser över sina rutiner för att försäkra sig om att samtliga uppdateringar fångas upp av företaget i framtiden.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument. Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att TRE har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. TRE har uppgett att företaget kontaktat anmälarens telefonnummer i syfte att rikta marknadsföring till anmälaren i egenskap av näringsidkare men att det vid senare efterforskning visat sig att anmälaren inte längre driver enskild firma.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren inte är näringsidkare utan enskild konsument. Reglerna för NIX-telefon är således tillämpliga och TRE har genom att kontakta en konsument vars telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.