Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

HusmanHagberg

Uttalande 2022-10-05

Dnr 22-190

Anmälare:

En konsument

Motpart:

HusmanHagberg

Frågeställning:

Direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från HusmanHagberg trots att han motsatt sig det.

Företagets uppgifter

HusmanHagberg har uppgett att det är fråga om adresserad reklam samt att anmälaren bor i en bostadsrättsförening där företrädare för styrelsen undanbett utskick till hela föreningen.

HusmanHagberg har uppgett att de inte anser att en enskild styrelsemedlem kan företräda samtliga medlemmar på detta sätt utan någon dokumentation och att företaget med anledning av detta i dialog med föreningen har uppmanat de medlemmar som inte önskar reklam att meddela detta till företaget alternativt att NIX-registrera sig.

HusmanHagberg har slutligen uppgett att de inte har någon önskan att skicka reklam till personer som motsäger sig det och att de välkomnar de medlemmar som önskar att bli strukna från adresserade utskick att ta kontakt med dem.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring, detsamma gäller konsumenter som har skickat en tydlig begäran till företaget om att denne inte längre önskar ta emot adresserad reklam från företaget.

Det har i ärendet inte framkommit några uppgifter om att anmälaren själv har gjort en begäran hos HusmanHagberg om att anmälaren inte önskar ta emot adresserad reklam från företaget. Det är dock ostridigt att en styrelsemedlem i den bostadsrättsförening som anmälaren bor i har kontaktat HusmanHagberg och kollektivt för hela föreningen lämnat en begäran om att ingen av medlemmarna önskar ta emot adresserad reklam från HusmanHagberg. Det är i ärendet inte visat att denna begäran har skett på uppdrag av respektive enskilde föreningsmedlem och styrelsemedlemmens begäran kan därför inte tillmätas betydelse i ärendet. Eftersom det inte är visat att anmälaren har motsatt sig att ta emot adresserad reklam från HusmanHagberg eller på annat sätt tydligt motsatt sig att ta emot adresserad direktreklam, har det inte förelegat hinder för HusmanHagberg att skicka adresserad reklam till anmälaren. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Adresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.