Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mäklarhuset

Uttalande 2022-08-29

Dnr 22-192

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mäklarhuset

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Mäklarhuset har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Mäklarhuset har uppgett de i dagsläget anlitar flera underleverantörer, bla skolungdomar som delar ut reklam. Mäklarhuset har vidare uppgett att dessa är tydligt informerade om att bara dela ut reklam i brevlådor utan ”ej reklam” lapp men att det tyvärr av misstag kan ske när skylten missats eller varit otydlig. Slutligen har Mäklarhuset uppgett att de återigen genast skall förtydliga deras policy till underleverantörer.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Mäklarhuset har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mäklarhuset har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies