Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Lexly

Uttalande 2022-09-24

Dnr 22-197

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Lexly

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Lexly har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då e-postreklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via e-post från Lexly trots att han inte samtyckt till detta samt ett flertal gånger avregistrerat sig från sådana utskick.

Företagets uppgifter

Lexly har uppgett att företaget aldrig har något syfte eller agerande som innebär att företaget skulle marknadsföra sina tjänster till en kund som har NIX-registrerat sig eller på annat sätt har tydligt motsatt sig marknadsföring samt att företaget ser allvarligt på det inträffade.

Lexly har uppgett att i det aktuella ärendet begärde kunden att bli avregistrerad från företagets utskick per mail i början av juli 2021 men på grund av ett tekniskt fel mottog kunden trots detta utskick. Företaget har uppgett att det tekniska felet felanmäldes internt och åtgärdades så att kunden avregistrerades men att i samband med ett systembyte under april månad 2022 inaktiverades avregistreringen och kunden mottog ånyo ett utskick. Företaget har uppgett att kunden nu är avregistrerad sedan maj månad 2022, att felet är åtgärdat och att företaget har säkerställt att kunden inte kommer att få några fler oönskade utskick.

Lexly har vidare uppgett att företaget därmed har bemött kunden, anmält det som en allvarlig incident och rättat sig genom att vidta åtgärder för att det inte skall inträffa igen. Lexly har vidare uppgett att företaget beklagar det som har hänt samt att företaget inte anser sig med uppsåt eller vårdslöshet har gjort sig skyldig till överträdelser av marknadsföringslagstiftningen, tvärtom har Lexly skyndsamt försökt åtgärda brister som kommit fram genom säkerställande av avregistrering och överseende av rutiner.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren ett flertal gånger har begärt avregistrering från e-post-reklam från Lexly samt att anmälaren trots detta upprepade gånger fortsatt att motta e-postreklam från Lexly. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Lexly har därmed, genom att skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke, brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda E-post Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.