Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2022-09-14

Dnr 22-201

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Hi3G Access AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hi3G Access AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Hi3G Access AB (Tre) har uppgett att företaget har uppdragit åt en underleverantör att marknadsföra och sälja Tres abonnemang gentemot konsumenter samt att det i de avtal som finns mellan Tre och underleverantören föreskrivs att underleverantören skall utföra alla uppdrag i enlighet med tillämplig lag, branschstandard och praxis.

Tre vidare uppgett att telefonnumret inte återfinns i de ringlistor som Tre använder och tillhandahåller underleverantören samt att det efter utredning visat sig att en enskild säljare hos underleverantören har kontaktat anmälaren utanför den av Tre tillhandahållna ringlistan. Företaget har vidare uppgett att det i ett sådant fall åligger underleverantören att kontrollera det aktuella numret mot NIX-telefon men att det på grund av handhavandefel och underlåtenhet att följa uppsatta rutiner inte gjordes.

Tre har slutligen uppgett att företaget ser allvarligt på det inträffade, att båda Tre och underleverantören har rutiner på plats för att undvika sådana incidenter samt att det nu har gått ut påminnelser om rutinerna för att det inte skall upprepas.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

Tre har uppgett att det inträffade beror på att en enskild säljare hos en underleverantör överträtt de riktlinjer som Tre utformat tillsammans med underleverantören genom att kontakta en konsument som inte funnits i de listor som säljaren är anvisat att hålla sig till. Det är i förevarande fall inte fråga om en första incident av detta slag för vilken Tre står som ansvarig annonsör. Något undantag från huvudregeln om ansvar kan därmed inte komma fråga.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta attHi3G Access AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies