Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

SkandiaMäklarna

Uttalande 2022-10-05

Dnr 22-211

Anmälare:

En konsument

Motpart:

SkandiaMäklarna

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam och krav på giltig avregistreringsadress

NIX-nämndens beslut:

SkandiaMäklarna har agerat i strid med 19 § och 20 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke samt utan en giltig avregistreringsadress

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oönskad sms-reklam från SkandiaMäklarna efter att tidigare ha anmält sig till en av företagets visningar via deras webbformulär. I formuläret var telefonnummer obligatoriskt att fylla i och det fanns inga alternativ att tacka nej till direktmarknadsföring. Anmälaren har även uppgett att det i sms-reklamen inte funnits någon möjlighet att avböja framtida utskick samt att utskicken kommit från olika telefonnummer vilket gjort det opraktiskt att blockera.

Företagets uppgifter

SkandiaMäklarna har uppgett att när en kund kommer i kontakt med SkandiaMäklarna och deras tjänster exempelvis som spekulant på visning hänvisar företaget till integritetspolicyn som finns på företagets hemsida. SkandiaMäklarna har vidare uppgett att det där bland annat finns information om användandet av personuppgifter, samtycke och hur ett återkallande av ett samtycke sker samt att företaget kontinuerligt ser över integritetspolicyn för att följa utvecklingen och underlätta för kunder.

SkandiaMäklarna har uppgett att åtgärder har vidtagits och att anmälaren nu är borttagen från systemet för framtida utskick samt att det lokala kontoret är informerad om ärendet för att uppmärksamma händelsen och att det inte skall ske igen.

SkandiaMäklarna har slutligen uppgett att kunden i detta fall aktivt har anmält sig till en av företagets visningar och därmed godkänt integritetspolicyn samt att företaget kontinuerligt ser över kommunikationshanteringen och hur kunder på ett enkelt sätt ska kunna anmäla och avregistrera sig till våra tjänster.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det som huvudregel förbjudet att skicka sms-reklam till en konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

I lagtexten anges ett undantag; om näringsidkaren erhållit kontaktuppgifterna i samband med en försäljning av en produkt till mottagaren i fråga. Det krävs alltså, som utgångspunkt, en affär (avtalsförhållande) mellan parterna.

NIX-nämnden har i sin praxis förtydligat detta med att kundförhållandet kan föreligga även vid avtal där konsumentens prestation består i annat än pengar (t.ex. personuppgifter) eller om det värde konsumenten får tillhandahålls utan kostnad.

Hänsyn bör enligt nämnden även tas till den gemensamma avsikt som finns hos parterna om vad avtalet ska innehålla.

I förevarande fall har någon försäljning till mottagaren inte skett. Anmälan till en visning konstituerar heller inte ett affärsförhållande som skulle kunna motivera fortsatt obeställd SMS-reklam utan samtycke. Därtill anser NIX-nämnden att konsumenten inte heller förväntar sig att få fortsatt digital direktreklam enkom på grund av att denne har anmält sig till en visning och någon gemensam avsikt om detta saknas således helt.

Undantaget i 19 § marknadsföringslagen är därmed inte tillämpligt och företaget har genom att skicka sms-reklam till anmälaren agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen. Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Av de skärmdumpar som anmälaren har bifogat i anmälan framgår att sms-reklamen som anmälaren mottagit inte innehållit någon giltig avregistreringslänk. Företaget har därmed skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte innehållit någon giltig adress för avregistrering.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av ledamöterna Tina Wahlroth, Eva-Marie Åkesson, Magnus Sjögren och Caroline Rudbeck.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.