Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Allente

Uttalande 2022-09-24

Dnr 22-217

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Allente

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Allente har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Allente trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Allente har uppgett att företaget inte anser att något fel har begåtts från Allentes sida och att anmälan i stället bör ställas till en underleverantör som haft i uppdrag att marknadsföra företagets tjänster. Företaget har uppgett att de förser underleverantören med material som är matchat mot NIX-registret.

Allente har uppgett att anmälaren inte fanns med i det adressmaterial som som Allente skickat till underleverantören utan att säljaren hos underleverantören på eget bevåg tagit kontakt med anmälaren utan att ha fått accept/godkännande att göra så. Allente har uppgett att detta går helt utanför Allentes policy och regler kring vilka konsumenter som får kontaktas samt att Allente inte har någon möjlighet att spärra möjligheten för underleverantören att kontakta konsumenter utanför adresslistan och att Allente därmed inte kan ansvara för den enskilde säljarens handling.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

Allente har uppgett att det inträffade beror på att en enskild säljare hos en underleverantör överträtt de riktlinjer som Allente utformat tillsammans med underleverantören genom att säljaren kontaktade en konsument som inte funnits i de listor som säljaren är anvisat att hålla sig till. Det är i förevarande fall inte fråga om en första incident av detta slag för vilken Allente står som ansvarig annonsör. Allente har därmed inte vidtagit erforderliga åtgärder i syfte att säkerställa att marknadsföringen följer gällande regelverk. Något undantag från huvudregeln kan därmed inte komma fråga.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Allente har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.