Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tre

Uttalande 2022-11-14

Dnr 22-221

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tre

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Tre har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tre trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Tre har uppgett att anmälaren har blivit kontaktad av en av Tres återförsäljare som uppdragits att marknadsföra och sälja Tres abonnemang gentemot företag. Tre har uppgett att anmälaren således inte har kontaktats i syfte att marknadsföra Tres tjänster mot en konsument utan mot ett företag.

Tre har vidare uppgett att trots vidtagen utredning har Tre inte kunnat hitta någon förklaring till varför anmälaren blivit kontaktad. Tre har uppgett att företaget ser allvarligt på det inträffade samt att både Tre och återförsäljaren har rutiner för att undvika liknande incidenter och att båda parter nu har påmint om samt ytterligare förankrat rutinerna för att detta inte ska inträffa igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument. Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Tre har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Tre har emellertid uppgett att de kontaktat anmälarens telefonnummer med företagsriktad marknadsföring. Någon grund för att anmälarens telefonnummer på något sätt har koppling till en näringsverksamhet har emellertid inte presenterats. Mot bakgrund av detta kan reklamen inte anses riktad mot anmälaren i rollen som näringsidkare eftersom någon sådan roll inte har visats föreligga. Reglerna för NIX-telefon är således tillämpliga i ärendet och Tres agerande står därmed i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies