Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

SkandiaMäklarna, Solna/Sundbyberg

Uttalande 2022-09-25

Dnr 22-226

Anmälare:

En konsument

Motpart:

SkandiaMäklarna, Solna/Sundbyberg

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

SkandiaMäklarna har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det är ytterst beklagligt att oadresserad lokal information med avsändare från deras kontor i Solna/Sundbyberg har delats ut, trots att konsumenten har motsagt sig det med en ”ej reklam” skylt på brevlådan. SkandiaMäklarna har vidare uppgett att de omgående har vidtagit åtgärder i det specifika ärendet genom att uppmärksamma deras lokala kontor i

Solna/Sundbyberg om händelsen samt att processen nu ses över och både medarbetare och eventuella leverantörer är kontaktade för att det inte ska ske igen.

Slutligen har SkandiaMäklarna uppgett att de informerar sina medarbetare och ser över sin kommunikationshantering kontinuerligt, allt efter de riktlinjer som befintlig marknadsföringslag säger samt att SkandiaMäklarna alltid rekommenderar de lokala kontoren att nå konsumenten med adresserad information.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att SkandiaMäklarna har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. SkandiaMäklarna har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies