Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dagens Industri

Uttalande 2022-09-25

Dnr 22-232

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dagens Industri

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

Dagens Industri har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via sms från Dagens Industri trots att han inte samtyckt till detta.

Företagets uppgifter

Dagens Industri har uppgett att företaget i juli 2022 gjorde ett antal utskick via sms med den text anmälaren har bifogat i anmälan samt att utskicken var riktade till personer som nyligen avslutat sitt kundförhållande hos företaget. Dagens Industri har vidare uppgett att i detta fall har företaget begränsad information om anmälaren och kan därför inte med säkerhet redogöra för vad som har hänt. Företaget har uppgett att de har sökt igenom sina system, inklusive de loggar som visar vilka telefonnummer utskicken sändes till, och kan inte hitta anmälarens namn eller det i anmälan angivna telefonnumret.

Dagens Industri har uppgett att utifrån vad som framkommit i anmälan drar företaget slutsatsen att en annan person som nyligen avslutat sitt kundförhållande hos företaget av misstag kan ha angett anmälarens telefonnummer, och att företaget har sänt utskicket till anmälaren i tron om att numret tillhörde den tidigare kunden. Dagens Industri har vidare uppgett att en möjlig förklaring till att telefonnumret inte längre går att hitta i deras system kan vara att personen efter avslutat kundförhållande har begärt radering av sina personuppgifter någon gång efter att sms-utskicket sändes till anmälaren

Slutligen har Dagens Industri uppgett att de beklagar att anmälaren har fått ett utskick utan att, enligt anmälaren, ha haft ett etablerat kundförhållande med företaget eller samtyckt till det samt att det inte funnits någon avsikt från företagets sida att inte följa god marknadsföringssed.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren har mottagit sms-reklam trots att han inte samtyckt till det. Till stöd för detta har anmälaren bifogat en skärmdump av smset. Dagens Industri har anfört att det inträffade skulle kunna bero på att en annan konsument av misstag uppgett fel telefonummer, detta har emellertid inte kunnat sägas med säkerhet. Något undantag har alltså inte visats tillämpligt i ärendet och Dagens Industri har därmed brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies