Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier Business Media Sales AB

Uttalande 2022-10-05

Dnr 22-235

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier Business Media Sales AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Bonnier Business Media Sales AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att Branschtiteln Resumé ingår i Bonnier Business Media och att det efter utredning visat sig att anmälaren har registrerat ett gratiskonto på Resumés webbplats. Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att anmälaren vid registrering bland annat uppgett sitt telefonnummer och titeln Copywriter samt att anmälaren därför klassats som företagsrepresentant i Bonnier Business Medias system. Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att anmälaren har kontaktats som företagsrepresentant för att marknadsföra en prenumeration på Resumé och att NIX-Telefons spärregister endast gäller vid telemarketing mot konsumenter.

Bonnier Business Media Sales AB har vidare uppgett att företaget har som rutin att spärra telefonnummer från fortsatt telemarketing om personen motsätter sig fortsatt telefonkontakt samt att detta då registreras i Bonnier Business Media Sales ABs logg. Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att anmälaren enligt denna logg inte har avböjt fortsatt telefonkontakt men att företaget nu har uppfattat att anmälaren inte vill ha erbjudanden från Bonnier Business Media och därför spärrat telefonnumret.

Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att det sammantaget är företagets uppfattning att någon överträdelse av 21 § marknadsföringslagen inte har skett.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument. Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren har registrerat sitt telefonnummer tillsammans med en yrkestitel hos Bonnier Business Media Sales AB. Det är mellan parterna ostridigt att Bonnier Business Media Sales AB har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Bonnier Business Media Sales AB har emellertid uppgett att de kontaktat anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till anmälaren i egenskap av näringsidkare. Med hänsyn till att anmälaren själv har uppgett en yrkestitel i samband med att denne registrerat sitt telefonnummer hos företaget får det anses sannolikt att anmälaren kontaktades i syfte att rikta marknadsföring till denne i rollen som näringsidkare. Tidningen Resumé är heller inte en tidning som riktar sig mot konsumenter.

Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Bonnier Business Media Sales AB kontaktade anmälaren i egenskap av näringsidkare och inte konsument. Reglerna för NIX-telefon är således inte tillämpliga i ärendet och Bonnier Business Media Sales ABs agerande står därför inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.