Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Husman Hagberg

Uttalande 2022-10-10

Dnr 22-238

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Husman Hagberg

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Husman Hagberg trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Husman Hagberg har uppgett att en av företagets mäklare vid HusmanHagberg i Vasastan ringde på köpta ringlistor som ska vara nix-tvättade men att mäklaren slog en siffra fel och hamnade hos anmälaren. Företaget har uppgett att anmälaren inte besvarade samtalet och att mäklaren därmed inte pratat med anmälaren men att anmälaren skrev ett sms till mäklaren om att denne hade för avsikt att anmäla det inträffade.

Husman Hagberg har uppgett att det är olyckligt att uppringningen hamnade hos en person med nixat nummer men att det skedde utan uppsåt och att det är mänskligt att slå en siffra fel av misstag samt att Husman Hagberg invänder mot att mäklaren begått något fel rent juridiskt och anser att Husman Hagberg bör frias.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Husman Hagberg har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att anmälaren är registrerad i spärregistret NIX-telefon. Husman Hagberg har anfört att företaget använder sig av telefonlistor som är tvättade mot NIX-telefon för att säkerställa att konsumenter som tydligt motsatt sig kontakt i marknadsföringssyfte inte kontaktas men att mäklaren i detta fall av misstag slog en siffra fel och ringde fel konsument.

Med hänsyn till att det i förevarande fall är fråga om en första incident av detta slag hos Husman Hagberg samt den förklaring som gett, lämnar NIX-nämnden anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.