Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Postkodlotteriet

Uttalande 2022-10-10

Dnr 22-239

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Postkodlotteriet

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Postkodlotteriet trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Postkodlotteriet har uppgett att det efter utredning har framkommit att anmälaren har spärrat sig för reklam via brev hos Postkodlotteriet och att denna spärr lades in den 7 maj 2018 samt att någon motsvarande spärr har inte tagits emot avseende telefonkontakt.

Postkodlotteriet har vidare uppgett att anmälaren registrerade sitt telefonnummer hos NIX-telefon i maj 2021 och att anmälaren den 22 september 2021 blev kund i Postkodlotteriet samt att denna prenumeration avslutades den 28 september 2021 vilket innebar att anmälarens senaste spelmånad med betald lott var oktober 2021.

Postkodlotteriet har uppgett att det i detta fall föreligger ett etablerat kundförhållande och anfört att det av företagets allmänna villkor framgår att kundförhållandet består i 12 månader från senaste spelmånad. Postkodlotteriet har vidare uppgett att företaget ringer så kallat passiva kunder (dvs kunder som inte längre har men har haft en lottprenumeration under den senaste 12-månadersperioden) för att erbjuda dessa att återigen köpa en lottprenumeration samt att den aktuella kunden (anmälaren) kontaktades den 15 augusti 2022 vilket faller inom denna 12-månadersperiod. Postkodlotteriet har slutligen uppgett att företaget respekterar alla spärrförfrågningar och nu har registrerat anmälarens telefonnummer i det interna spärregistret.

.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Postkodlotteriet har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Postkodlotteriet har emellertid visat att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan annonsören och anmälaren. Undantaget i reglerna för NIX-telefon är därmed tillämpligt och Postkodlotteriets agerande står därför inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies