Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

PayPal

Uttalande 2023-02-24

Dnr 22-242

Anmälare:

En konsument

Motpart:

PayPal

Frågeställning:

Krav på avregistreringslänk vid e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

PayPal har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då e-postreklam skickats till konsument utan tillfredställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han flera gånger har mottagit obeställd reklam via e-post från PayPal trots att han avregistrerat sig från detta genom att dels använda avregistreringslänken, dels kontakta kundtjänst.

Företagets uppgifter
PayPal har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i e-postreklamen men inte fungerat.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom PayPal har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren försökt att avregistrera sig från fortsatta utskick och fått bekräftelse på avregistreringen men att han trots detta fortsatt att ta emot e-postreklam. PayPal har därmed brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom avregistreringsfunktionen som e-postreklamen varit försedd med inte fungerat tillfredställande.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Avgjorda ärenden E-post Fällda

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies