Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Alicia Edelman AB

Uttalande 2022-10-12

Dnr 22-243

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Alicia Edelman AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

Alicia Edelman AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oönskad sms-reklam från en mäklare på Alicia Edelman. Anmälaren har uppgett att mäklaren i meddelandet skrev att hon sålt en bostad i en grannförening och har många spekulanter varför hon gärna kommer hem och berättar om hur hon maximerar förutsättningarna för att nå ett så högt slutpris som möjligt.

Företagets uppgifter

Alicia Edelman har uppgett företaget arbetar enligt rutiner som innebär att de beställer telefonlistor som används i marknadsföringssyfte samt att dessa listor beställs från företag som intygar att de granskar sina listor mot NIX och tar bort nummer som inte önskar bli kontaktade.

Alicia Edelman har uppgett att de ser allvarligt på om dessa företag inte håller vad de lovar och inte levererar vad som beställts samt att detta inte är någonting som företaget tidigare har fått kännedom om.

Alicia Edelman har slutligen uppgett att om någon skulle erhålla ett oönskat meddelande från företaget ser de allvarligt på det och beklagar om så är fallet. Alicia Edelman har emellertid uppgett att de inte kan minnas att något sådant skulle ha inträffat enligt anmälarens beskrivning.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke för sms-reklam.

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska då ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Anmälaren har redogjort för innehållet i sms-reklamen som han mottagit samt uppgett vilken mäklare meddelandet kom ifrån. De uppgifter som anmälaren har lämnat ger goda förutsättningar för Alicia Edelman att utreda det inträffade för att klargöra vad som har inträffat. Alicia Edelman har emellertid inte kunnat redogöra för vad som har hänt eller lämna en förklaring till det inträffade.

Något samtycke från anmälaren till att ta emot sms-reklam från Alicia Edelman har inte visats i ärendet och Alicia Edelman har därmed agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till anmälaren utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.