Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sveriges Ingenjörer

Uttalande 2022-11-07

Dnr 22-246

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sveriges Ingenjörer

Frågeställning:

Delning av personuppgifter till tredje part

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hennes fackförbund har delat ut hennes personuppgifter till tredje part utan henne medgivande. Anmälaren har bifogat underlag som visar att hon begärt att inte motta någon marknadsföring samt att hon begärt att hennes uppgifter inte delas till tredje part.

Företagets uppgifter

Sveriges Ingenjörer har uppgett att några personuppgifter inte har lämnats ut till tredje part samt att anmälaren sedan långt tillbaka på dennes begäran är en så kallad hemlig medlem vilket innebär att inga uppgifter om medlemmen får lämnas ut till tredje part. Sveriges Ingenjörer har uppgett att varken någon e-postadress eller arbetsgivare finns registrerad på anmälaren.

Sveriges Ingenjörer har varit i kontakt med den tredje part som anmälaren menar att uppgifterna delats till och det har då framkommit att denna tredje part har gjort ett utskick i vilket de felaktigt har formulerat sig som följer ”Vi har fått hjälp att sprida denna studie via ditt förbund”. Parten har till Sveriges Ingenjörer bekräftat att detta är felaktigt och att uppgifterna i själva verket har inhämtats från olika kommuner.

NIX-nämndens bedömning

Enligt artikel 5.1.a-b i den allmänna dataskyddsförordningen (cit. GDPR) ska behandling av personuppgifter ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Uppgifterna får endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Artikel 6 uppger på vilka grunder behandling av personuppgifter kan vara laglig.

Enligt artikel 21 har den registrerade rätt att invända mot behandling av personuppgifter som grundas på berättigat intresse. Enligt artikel 18 har den registrerade, efter att ha lämnat en sådan invändning som avses i artikel 21, rätt att kräva en begränsning av behandlingen under tiden fram till dess att den personuppgiftsansvarige genomfört en ny intresseavvägning.

Det har i ärendet visats att någon sådan delning av personuppgifter som anmälaren anmält inte har skett. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Behandling av personuppgift Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies