Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Allente Sverige AB

Uttalande 2022-10-18

Dnr 22-249

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Allente Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Allente Sverige AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Allente (företaget) har uppgett att anmälarens fru har angivit sitt telefonnummer i en internettävling via en samarbetspartner. Hon har i denna tävling godkänt villkoren och samtidigt gett sitt godkännande att bli kontaktad av företaget via telefon i marknadsföringssyfte. Företaget har sedan kontaktat anmälarens fru via telefon där hon vid samma tillfälle gett företaget medgivande att i stället kontakta hennes man (anmälaren), som i sin tur mottagit ett samtal från företaget.

Allente har uppgett att företaget vid telefonsamtalets genomförande därför hade tillåtelse att kontakta anmälaren, men att telefonnumret med anledning av denna anmälan nu har spärrats för framtida marknadsföring.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Allente har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Allente har invänt att anmälarens fru samtyckt till att företaget kontaktar anmälaren i stället för henne.

Såvitt framgår har Allente erhållit numret från mottagarens närstående tillsammans med en uppmaning från denne att istället kontakta mottagaren. Det är också fråga om en engångsföreteelse. Därmed föreligger enligt nämnden särskilda skäl för att Allente inte ska hållas ansvarigt för det inträffade.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.