Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dagens Industri

Uttalande 2022-10-11

Dnr 22-250

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dagens Industri

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Dagens Industri trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Dagens Industri (företaget) har uppgett att anmälaren kontaktats via telefon i augusti 2022 och att avsikten med samtalet varit att marknadsföra en tidningsprenumeration. Anmälaren har tidigare haft en tidningsprenumeration hos företaget som sedermera avslutats i maj 2021. Anmälaren har även haft ett digitalt kostnadsfritt konto på företagets hemsida samt en pågående prenumeration på företagets nyhetsbrev som anmälaren enligt företagets loggar kontinuerligt tagit del av. Nyhetsbrevet innehåller de viktigaste och mest lästa nyheterna under dagen. Mot denna bakgrund har företaget ansett att anmälaren haft ett etablerat kundförhållande med företaget och att företaget därför, enligt NIX-reglerna, haft tillåtelse att kontakta anmälaren för telemarketing, oaktat deras anmälan till spärregistret NIX-Telefon. Företaget har uppgett att anmälaren vid det senaste telefonsamtalet motsatt sig fortsatt telefonkontakt, och efter detta har anmälarens telefonnummer spärrats av företaget. Efter detta har företaget inte kontaktat anmälaren ytterligare.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Dagens Industri har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att han är med i NIX-spärregister. Emellertid menar företaget att det på grund av en tidigare prenumeration förelegat ett etablerat kundförhållande vid tidpunkten för telefonsamtalet vilket skulle göra det tillåtet att kontakta anmälaren, oaktat en registrering i NIX-Telefon. NIX-nämnden konstaterar emellertid att ett sådant förhållande mellan företaget och anmälaren tidigare förelegat, men eftersom det vid samtalstillfället förflutit 12 månader sedan uppsägning av prenumerationen kan ett etablerat kundförhållande på denna grund ej anses ha förelegat vid samtalstillfället.

Företaget har även uppgett att ett etablerat kundförhållande skulle ha förelegat mellan konsumenten och företaget på grund av ett digitalt kostnadsfritt konto på företagets hemsida samt en pågående prenumeration på företagets nyhetsbrev. I tidigare uttalandet 21-162 har NIX-nämnden uttalat att konsumenten genom att ha skapat ett gratiskonto där denne får exklusiv tillgång till bl.a. ett nyhetsbrev ingått ett sådant avtal som undantaget om ett etablerat kundförhållande syftar till.

Därmed har Dagens Industri haft rätt att kontakta anmälaren trots att denne varit införd i NIX-Telefon. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.