Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2022-10-22

Dnr 22-252

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av HI3G Access AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

HI3G Access AB (företaget) har uppgett att anmälaren innehar en enskild firma som är aktiv och att det är en av företagets återförsäljare som har ringt anmälaren i syfte att sälja företagsabonnemang. En underleverantör som har tillhandahållit telefonnummer till företaget som företagets ringlistor sedan baseras på har uppgett till företaget att telefonnumret tillhör en enskild firma. Företaget har uppgett att konsumenten således inte har kontaktats i egenskap av privatperson utan som näringsidkare. HI3g Access AB har uppgett att det sedan konstaterats att numret egentligen tillhört en privatperson och att det av misstag funnits med i återförsäljarens ringlista. Det är för företaget oklart varför numret oriktigt har angetts tillhöra en enskild firma. Företaget har uppgett att en möjlig förklaring är att numret tidigare tillhört den enskilda firman och att underleverantören av misstag underlåtit att uppdatera företaget om att numret numera tillhör en privatperson. Oavsett anledning har företaget uppgett att de beklagar det inträffade. Företaget avser att se över aktuella rutiner för att undvika att samma misstag uppstår fler gånger. Företaget har uppgett att telefonnumret nu är spärrat och inte kommer att bli uppringt igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av företagare och inte konsument.

Det är mellan parterna ostridigt att HI3G Access AB har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Hi3G Access AB har emellertid uppgett att företagets återförsäljare kontaktat anmälarens telefonnummer i syfte att rikta marknadsföring till anmälaren i egenskap av näringsidkare. Till stöd för detta har HI3G Access AB hänvisat till att anmälaren driver en enskild firma och att syftet med telefonsamtalet varit att sälja företagsabonnemang.

Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att HI3G Access AB kontaktade anmälaren i egenskap av näringsidkare och inte konsument, trots att samtalet skedde till ett privat telefonnummer. Reglerna för NIX-telefon är således inte tillämpliga och HI3G Access AB:s agerande står inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.