Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Livpension Norden AB

Uttalande 2022-10-22

Dnr 22-253

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Livpension Norden AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Livpension Norden AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Livpension Norden AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Livpension Norden AB har uppgett att de endast kan hitta en notering på ett samtal till anmälaren utfört 2018. Livpension Norden AB kan inte svara på om anmälaren var registrerad i spärregistret NIX-Telefon 2018 och vet inte heller varför samtalet har utförts fyra år i efterhand. Livpension Norden AB har uppgett att de kontrollerar sina kundlistor mot NIX-registret.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall har Livpension Norden AB angett motstridiga uppgifter avseende huruvida de kontaktat ett telefonnummer registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Å ena sidan har Livpension Norden AB uppgett att det i deras system endast finns en notering om ett samtal till anmälaren vilket skedde år 2018, medan anmälan avser ett telefonsamtal som skett 2022. Livpension Norden AB har å andra sidan även uppgett att samtalet som noterades 2018 utförts år 2022.

Livpension Norden AB har inte visat att något av undantagen är tillämpligt. Livpension Norden AB har således brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.