Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Miljonlotteriet

Uttalande 2022-10-26

Dnr 22-256

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Miljonlotteriet

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Miljonlotteriet trots att hon flertalet tidigare samtal bett Miljonlotteriet att inte ringa henne.

Företagets uppgifter

Miljonlotteriet (företaget) har uppgett att företaget ringt anmälaren vid det angivna tillfället. När privatperson önskar avsäga sig framtida kontakt från företaget har de som rutin att dokumentera det i form av notering och en spärr i telefonisystemet. Företaget har uppgett att det inte finns någonting i detta ärende som tyder på att rutinen inte efterlevts, utan tvärtom tyder omständigheterna på att rutinen tillämpats. Företaget har uppgett att det i samtalsloggen till det anmälda samtalet finns anteckning om att anmälaren inte är intresserad av erbjudandet som presenterades i samtalet och att anmälaren slutade behandlas i denna kampanj. Företaget har uppgett att inga fler samtal till anmälaren före eller efter det anmälda samtalet har genomförts. Till stöd för det anförda har företaget bifogat ett utdrag från samtalslogg som visar det aktuella samtalet till anmälaren. Företaget har framfört att om man inte önskar kontakt från dem så respekterar de självfallet detta.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument efter dennes invändning mot det

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt har motsatt sig detta.

I förevarande fall är det ostridigt att företaget kontaktat anmälaren via telefon vid det angivna tillfället. Det är även ostridigt att anmälaren i samband med detta bett företaget att inte kontakta henne mer. Däremot framgår motstridiga uppgifter avseende huruvida anmälaren motsatt sig kontakt från företaget vid ett tidigare tillfälle. Anmälaren har uppgett att hon vid flera tidigare samtal begärt att inte bli uppringd av företaget, medan företaget har uppgett att det inte finns några tidigare registrerade samtal till anmälaren samt att anmälarens invändning respekterats eftersom inga samtal skett efter att sådan framfördes. NIX-nämnden kan inte tillmäta endera parten höger tilltro eftersom det inte är visat huruvida anmälaren vid ett tidigare tillfälle motsatt sig kontakt och som senare inte respekterats. NIX-nämnden finner därför inte visat att Miljonlotteriets har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.