Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Televisera

Uttalande 2022-09-28

Dnr 22-258

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Televisera

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Televisera har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Televisera trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Televisera (företaget) har uppgett att det inträffade beror på den mänskliga faktorn samt att företaget har ett system som noggrant visar huruvida nummer är registrerade hos NIX. Företaget har uppgett att samtliga säljare får utbildning i att inte ringa NIX-anslutna personer som varken är befintliga kunder hos företaget eller som inte gett sitt samtycke till det. Företaget har även uppgett att den aktuella säljaren slarvat och råkat missa NIX-symbolen i systemet. Säljaren har informerats om att det är oacceptabelt och företaget har även haft ytterligare utbildning om NIX med samtliga på kontoret för att förhindra liknande incidenter i framtiden.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att företaget har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att han är med i NIX spärregister. Företaget har inte kunnat visa att något undantag är tillämpligt i ärendet. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Televisera har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.