Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2022-10-26

Dnr 22-259

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av HI3G Access AB vid flera tillfällen trots att hon tidigare vid flertalet tillfällen har bett HI3G Access AB att inte ringa henne.

Företagets uppgifter

HI3G Access AB (företaget) har konstaterat att det aktuella numret blivit uppringt av en av företagets återförsäljare i syfte att marknadsföra och sälja företagets abonnemang gentemot företag. HI3G Access AB har inte kunnat utreda om det är dem eller någon av deras återförsäljare som utfört de tidigare samtal i vilken anmälaren påstår sig ha motsatt ytterligare kontakt från företaget. Företaget har dock konstaterat att varken företaget eller återförsäljaren som genomförde det anmälda samtalet har fått kännedom om att anmälaren tidigare motsatt sig sådan kontakt, trots att rutiner för detta finns. Företaget har uppgett som möjlig förklaring till den uteblivna informationen att anmälaren tidigare har blivit uppringd av en återförsäljare som endast har i uppdrag att sälja företagets samt andra företags abonnemang i eget namn. I dessa situationer menar företaget att konsumenter inte kan anses ha motsatt sig kontakt från företaget, utan endast från den specifika återförsäljaren som ringt upp konsumenten. Företaget beklagar det inträffade och har uppgett att de kommer se över sina rutiner i syfte att förhindra att detta inträffar igen. Företaget har även framfört att de nu spärrat det aktuella numret och även meddelat återförsäljaren att ta bort telefonnumret från sin ringlista.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument efter dennes invändning mot det

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt har motsatt sig detta.

Det är i ärendet ostridigt att företaget har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte. Av underlaget framgår dock motstridiga uppgifter om huruvida anmälaren tidigare motsatt sig kontakt i marknadsföringssyfte från företaget. Anmälaren har uppgett att hon under ett telefonsamtal har bett företaget att inte ringa henne mer. Företaget eller återförsäljaren som utfört samtalet har inte kunnat hitta information som visar en sådan invändning, trots att rutiner för detta finns. I förevarande fall står ord mot ord och NIX-nämnden kan inte med tillräcklig säkerhet säga att det skett en överträdelse. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies