Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

HelloFresh

Uttalande 2022-11-11

Dnr 22-262

Anmälare:

En konsument

Motpart:

HelloFresh

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

HelloFresh har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad direktmarknadsföring från HelloFresh trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat. Enligt anmälan har anmälaren även tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

HelloFresh (företaget) har uppgett att de undersökt och funnit att den aktuella kunden inte finns i deras egna kunddatabaser längre och att kundens personuppgifter således raderats enligt kundens begäran. Företaget har uppgett att de undersökt med den tjänsteleverantör de använder för direktmarknadsföring via post som bekräftat att kunden inte är med i listorna över vilka kunder som fått direktmarknadsföring via post från företaget den aktuella perioden. Tjänsteleverantören har också bekräftat att de gjort en sedvanlig avstämning mot NIX-registret för att exkludera registrerade personer från att motta direktmarknadsföring från företaget. Tjänsteleverantören får även uppgifter från företaget om vilka kunder som anmält direkt till företaget att de inte önskar motta direktmarknadsföring. Företaget har vidare uppgett att deras tydliga instruktion till tjänsteleverantören är att inga av dessa kunder ska erhålla direktmarknadsföring från företaget och att NIX-registret ska respekteras. Företaget har uppgett att de samt tjänsteleverantören således har rutiner på plats för att säkerställa att kunder som är med i NIX-registret inte får marknadsföring från företaget. HelloFresh har uppgett att de således inte med säkerhet kan säga varför anmälaren fått direktmarknadsföring skickat till sig. Under den aktuella perioden för kampanjen har det dock visat sig att det troligtvis funnits en mindre ”glitch” där två olika system inte varit helt synkroniserade med varandra, vilket medfört en risk att ett fåtal tidigare kunder kan ha fått marknadsföringsmaterial skickat till sig trots att de informerat företaget om att de inte önskar få ytterligare marknadsföring från dem. Företaget har uppgett att detta problem är löst.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall är det ostridigt att anmälaren mottagit adresserad reklam trots att han tydligt motsatt sig detta, både genom att vara med i spärregistret NIX adresserat och genom att ha meddelat företaget att han inte vill motta adresserad reklam. Även om ett etablerat kundförhållande skulle föreligga gäller inte detta undantag när konsumenten på annat sätt än genom NIX adresserat motsatt sig adresserad reklam. HelloFresh har således brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Adresserad direktreklam Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies