Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Julförlaget AB

Uttalande 2022-11-02

Dnr 22-263 samt 22-308

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Svenska Julförlaget AB

Frågeställning:

Adresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig det.

NIX-nämndens beslut:

Svenska Julförlaget AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit adresserad direktmarknadsföring från Svenska Julförlaget AB (företaget) trots att de är införda i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren (dnr 22–308) har även tidigare bett företaget att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Svenska Julförlaget AB har uppgett att de köper adresser via Marknadsinformation och utgår från att de gör rätt. Svenska Julförlaget AB har köpt adresser från dem de senaste 12 åren och aldrig tidigare varit med om att någon anmält dem till NIX-nämnden.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall är ostridigt att de två anmälarna mottagit adresserad direktmarknadsföring från Svenska Julförlaget AB trots att de är registrerade i spärregistret NIX adresserat. Svenska Julförlaget AB har inte kunnat visa att något undantag är tillämpligt som skulle göra deras agerande tillåtet. NIX-nämnden bedömer därför att Svenska Julförlaget AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad direktmarknadsföring till två konsumenter som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Adresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.