Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mathem i Sverige AB

Uttalande 2022-11-06

Dnr 22-265

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mathem i Sverige AB

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Direktmarknadsföring riktad mot barn

NIX-nämndens beslut:

Mathem i Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta. Mathem Sverige AB har brutit mot god marknadsföringssed då företaget riktat direktmarknadsföring mot en person under 16 år

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon den 18 augusti 2022 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Mathem i Sverige AB (företaget) trots att hon är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har uppgett att hon tidigare haft ett konto och prenumeration hos företaget som hon hade sagt upp en månad innan hon mottog det aktuella utskicket. Anmälaren har även uppgett att hennes 14-åriga dotter, skriven på annan adress, mottagit adresserad direktmarknadsföring från företaget, trots att det är förbjudet att rikta direktreklam mot barn under 16 år.

Företagets uppgifter

Mathem i Sverige AB har uppgett att utskicket till anmälarens dotter skett i samband med att företaget tog över en annan verksamhet och tillhörande kundlistor. Företaget har missat att dubbelkolla personens ålder i samband med att de genererade utskicket i deras system. Företaget har uppgett att de vanligtvis köper adresser via SPAR som har en funktion som säkerställer att minderåriga ej är registrerade i deras system. Det är första gången som företaget genererat ett utskick på ett annorlunda sätt som tyvärr blivit fel. Företaget har uppgett att anmälarens dotter själv haft ett konto registrerat hos företaget, trots att det enligt villkoren krävs att personen är minst 18 år för att registrera sig som kund hos företaget. Företaget utgår från att deras kunder ej strider mot villkoren. Så fort informationen om utskicket nådde dem raderade företaget personens uppgifter i sina system.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall är det ostridigt att anmälaren mottagit adresserad direktreklam från företaget trots att hon är införd i spärregistret NIX adresserat. Av underlaget framgår emellertid att anmälaren tidigare haft ett kundkonto och en prenumeration hos företaget som sades upp en månad innan den anmälda direktmarknadsföringen mottogs. Undantaget om ett etablerat kundförhållande är således tillämpligt vilket innebär att företaget inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Direktmarknadsföring riktad till barn

Det strider som huvudregel mot god marknadsföringssed att rikta adresserad direktreklam mot barn under 16 år. Enligt 5 § marknadsföringslagen är det ett krav att följa god marknadsföringssed.

I förevarande fall är det ostridigt att anmälarens 14-åriga dotter mottagit adresserad direktreklam från företaget. NIX-nämnden bedömer mot bakgrund av detta att Mathem Sverige AB brutit mot god marknadsföringssed och därigenom mot 5 § marknadsföringslagen genom att rikta direktmarknadsföring mot ett barn under 16 år.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Adresserad direktreklam Övrig reklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies