Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

HärjedalsKök AB

Uttalande 2022-11-02

Dnr 22-268

Anmälare:

En konsument

Motpart:

HärjedalsKök AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

HärjedalsKök AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från HärjedalsKök AB trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

HärjedalsKök AB har uppgett att då flygblad, distribuerade av såväl partners till HärjedalsKök AB som egen person är en viktig del i deras marknadsföring tar de en anmälan mot dem på största allvar. HärjedalsKök AB vill inte under några omständigheter väcka ilska hos svenska bostadsägare. Därför arbetar de aktivt med deras säljkår att följa lagar och god marknadsföringssed. HärjedalsKök AB har uppgett att de i aktuellt fall kontaktat ansvarig chef och medarbetare i Karlstad som är närmsta kontor till adressen som mottagit reklamutskicket. HärjedalsKök AB har på sitt intranät även skrivit en artikel om det inträffade och förtydligat vikten av att respektera ”Nej tack till reklam”. De planerar även att informera om det i deras säljhandbok som nya medarbetare går igenom, för att informationen ska vara tillgänglig i utbildning framåt och bestående för framtiden. HärjedalsKök AB har även uppgett att deras medarbetare som delade ut flygbladet besökt kunden och bett om ursäkt. Slutligen har HärjedalsKök AB uppgett att de beklagar det inträffade och att de gör deras yttersta för att det inte ska ske igen.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att HärjedalsKök AB har delat ut reklam till konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. HärjedalsKök AB har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies