Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

UC AB

Uttalande 2022-11-27

Dnr 22-269

Anmälare:

En konsument

Motpart:

UC AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Tysta samtal

NIX-nämndens beslut:

UC AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det. UC AB har agerat i strid med god sed vid marknadsföring genom att ha ringt ett tyst samtal till en konsument utan att ringa upp konsumenten efter och förklara varför det hände

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon vid flera tillfällen har blivit uppringd av UC AB Sverige trots att hon tidigare har bett UC AB att inte ringa henne. Anmälaren har även uppgett att hon vid några tillfällen blivit uppringd av UC AB Sverige men att de direkt lagt på när hon svarat.

Företagets uppgifter

UC AB har uppgett att de efter anmälan helt spärrat kundens telefonnummer för samtal, och att kunden inte kommer att bli uppringd igen. UC AB har vidare uppgett att de aldrig ringer s.k. ”cold calling” utan de ringer endast personer som har/haft en kundrelation med dem. Telefonsamtalet avser då erbjudanden om att teckna en ID-skyddstjänst hos UC AB till ett förmånligt pris. UC AB har uppgett att anmälaren vid ett tillfälle under 2022 köpt två tjänster från UC AB, och att anmälaren därför anses ha en kundrelation till dem. UC AB har uppgett att de av denna anledning anser att förfarandet inte har varit i strid med 21 § marknadsföringslagen. UC AB har bifogat underlag som visar ett urklipp från deras kunddatabas som visar anmälarens köp hos UC AB.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument efter dennes invändning mot det

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt har motsatt sig detta.

Det är mellan parterna ostridigt att UC AB har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte. Anmälaren har uppgett att hon bett UC AB att inte kontakta henne via telefon. UC AB har uppgett att det funnits en etablerad kundrelation mellan anmälaren och UC AB vilket skulle göra det tillåtet att kontakta anmälaren.

När en konsument tydligt motsatt sig direktmarknadsföring via telefon genom att ha anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon är det enligt NIX-reglerna tillåtet att trots sådan spärr kontakta konsumenten om det t.ex. föreligger ett etablerat kundförhållande mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. När en konsument tydligt motsatt sig direktmarknadsföring via telefon på annat sätt än genom NIX-Telefon finns enligt 21 § marknadsföringslagen inget liknande undantag som gör det tillåtet att trots invändning kontakta konsumenten. UC AB har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att i marknadsföringssyfte kontakta en konsument som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Tysta samtal

Tysta samtal strider mot god sed vid direkt marknadsföring. Av Swedmas Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument ska uppringaren efter ett tyst samtal ringa upp konsumenten med en agent och förklara varför det förra samtalet var tyst.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. UC AB har inte bemött anmälarens uppgift om att de ringt tysta samtal. NIX-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning avseende de tysta samtalen. Av anmälarens uppgift framgår att UC AB har ringt flera tysta samtal till anmälaren utan att därefter ha kontaktat denne för att förklara vad som hänt. UC AB har därför agerat i strid med god sed vid direkt marknadsföring då de har ringt ett tyst samtal till en konsument.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies