Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla Group AB

Uttalande 2022-11-09

Dnr 22-270

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla Group AB

Frågeställning:

Tyst samtal

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Sambla Group AB men att företaget direkt lagt på när hon svarat.

Företagets uppgifter

Sambla Group AB har uppgett att de inte använder sig av tysta samtal och därför inte har några rutiner för tysta samtal att redogöra för NIX-nämnden. Det stämmer att Sambla Group AB ringt anmälaren på grund av att denne genomfört en ansökan via bolagets varumärke Advisa tidigare under år 2022. Sambla Group AB har uppgett att samtalet enligt deras uppfattning inte kopplades fram, alternativt bröts direkt. Handläggaren hörde inget och sedan lades samtalet på efter tre sekunder. Sambla Group AB har uppgett att de försökt ringa upp konsumenten igen efter ett par dagar men fick då inget svar. Efter detta tog Sambla Group AB bort anmälarens uppgifter från deras kanaler. Sambla Group AB har uppgett att de inte kommer att kontakta denne igen. Sambla Group AB är av uppfattningen att kontakten har skett i enlighet med Sambla Group AB:s vanliga processer och rutiner, och att det var olyckligt att samtalet bröts vid det första samtalet. Sambla Group gör gällande att syftet inte var att ringa ett tyst samtal. Till stöd för sitt yttrande har Sambla bifogat en samtalslogg.

NIX-nämndens bedömning

Tysta samtal

Tysta samtal strider mot god sed vid direktmarknadsföring. Av Swedmas Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument ska uppringaren efter ett tyst samtal ringa upp konsumenten med en agent och förklara varför det förra samtalet var tyst.

I förevarande fall har Sambla Group AB kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte. Av underlaget framgår dock motstridiga uppgifter avseende huruvida Sambla Group AB ringt ett s.k. tyst samtal. Anmälaren har i sin anmälan uppgett att Sambla Group AB ringt upp anmälaren för att sedan direkt ha lagt på när hon svarat. Sambla Group AB har i sitt yttrande uppgett att samtalet inte kopplades fram till anmälaren, alternativt att anmälaren lade på efter fyra sekunder. Till stöd för detta har Sambla Group AB bifogat ett utdrag från deras samtalslogg. Det underlag som presenterats i ärendet får sammantaget anses ge stöd för Sambla Group AB:s inställning i frågan. NIX-nämnden finner det därför inte visat att Sambla Group AB agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies