Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Isales AB

Uttalande 2022-10-26

Dnr 22-271

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Isales AB

Frågeställning:

Tysta samtal

NIX-nämndens beslut:

Isales AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Isales AB vid flertalet tillfällen men att Isales AB direkt lagt på när han svarat.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Tysta samtal

Tysta samtal strider mot god sed vid direktmarknadsföring. Av Swedmas Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument ska uppringaren efter att sådant tyst samtal ringa upp konsumenten, denna gång med en agent, och förklara varför det första samtalet var tyst.

Isales AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av anmälarens uppgifter framgår att Isales AB kontaktat honom via telefon vid flera tillfällen men när anmälaren svarat har Isales AB lagt på. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Isales AB agerat i strid med god sed vid marknadsföring då de har ringt ett tyst samtal till en konsument.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies