Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Isales AB, Solna

Uttalande 2022-12-22

Dnr 22-271 omprövning

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Isales AB, Solna

Frågeställning:

Tysta samtal

NIX-nämndens beslut:

Isales AB har agerat i strid med god sed vid
marknadsföring då de ringt ett tyst samtal till
en konsument utan att ringa upp och förklara
varför det hände för konsumenten

Anmälarens uppgifter 
Anmälaren har uppgett att han flera gånger blivit uppringd av Isales AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgett att Isales AB direkt lagt på när han svarat. 

Företagets uppgifter
Isales AB har bekräftat att de ringt anmälaren vid det anmälda tillfället och fyra gånger innan detta tillfälle. Isales AB har uppgett att de ringt anmälaren på uppdrag av Tele2 då han är befintlig kund hos dem och att syftet med samtalen varit att se över kundens befintliga TV-lösning. 

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Isales AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det tar två månader innan en spärrbegäran får full effekt. Anmälarens telefonnummer registrerades till NIX-Telefon mindre än två månader innan det senaste tillfället. Isales AB har således inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom anmälarens telefonnummer inte var registrerat i NIX-telefon vid tillfället för samtalen. 

Tysta samtal
Enligt 5 § marknadsföringslagen ska all marknadsföring följa god marknadsföringssed. Tysta samtal strider mot god sed vid direktmarknadsföring och därigenom även mot 5 § marknadsföringslagen.
Isales AB har inte yttrat sig om huruvida de vid dessa tillfällen samtalat med anmälaren eller om det varit s.k. tysta samtal och i så fall, om de ringt upp anmälaren efter samtalet och förklarat varför det första samtalet varit tyst.
NIX-nämnden baserar sin bedömning på material som inkommit till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter. Det är ostridigt att Isales AB har kontaktat anmälaren vid fem tillfällen. Av underlaget framgår inte annat än att det varit fråga om tysta samtal i strid med god sed. 

Med detta uttalande är ärendet avslutat. 

NIX-nämnden
Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies