Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mr. Vegas

Uttalande 2022-10-14

Dnr 22-273

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mr. Vegas

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Mr. Vegas AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oönskad sms-reklam från Mr. Vegas trots att hon inte gett sitt samtycke till det.

Företagets uppgifter

Mr. Vegas har lämnat uppgifter avseende en annan person än anmälaren. Vid återkoppling med upplysning om detta och begäran om komplettering uteblev svar från Mr. Vegas.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke för sms-reklam.

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska då ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Anmälaren har uppgett att hon har mottagit fler reklam-sms från företaget trots att hon inte är kund hos företaget och inte heller har samtyckt till att ta emot sådan reklam. Mr. Vegas har inte lämnat någon förklaring till det inträffade och inte heller någon redogörelse över vad som hänt trots att möjligheten har givits.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som har kommit in till nämnden. Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren har mottagit sms-reklam trots att hon inte samtyckt till det. Något samtycke till att ta emot sms-reklam från Mr. Vegas har inte visats föreligga i ärendet. Mr. Vegas har därmed agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till anmälaren utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies