Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2022-11-07

Dnr 22-278

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hi3G Access AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Hi3G Access AB har uppgett att anmälarens telefonnummer varit registrerat på ett aktiebolag i deras system. Som komplement till denna uppgift har företaget presenterat underlag från nummerupplysningstjänsten Hitta.se som visar att telefonnumret är registrerat på ett aktiebolag. Hi3G Access AB har uppgett att telefonnumret kontaktats i syfte att sälja företagsabonnemang samt att det därmed får antas att bolagets telefonnummer inte är medtaget i NIX-registret. Hi3G Access AB har uppgett att de inte fått någon indikation på att bolaget på något annat sätt har motsatt sig direktmarknadsföring. Hi3G Access AB har anfört att de agerat i enlighet med marknadsföringslagen samt även i övrigt i förenlighet med god sed avseende direktmarknadsföring till konsumenter.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument. Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Hi3G Access AB har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Hi3G Access AB har emellertid uppgett att de kontaktat anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till aktiebolaget som detta telefonnummer är kopplat till. Till stöd för detta har Hi3G Access AB presenterat ett utdrag från en nummerupplysningstjänst som visar att telefonnumret är registrerat på Marin Event Conference Sweden AB. Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Hi3G Access AB kontaktade anmälaren i egenskap av näringsidkare och inte konsument. Reglerna för NIX-telefon är således inte tillämpliga i ärendet och Hi3G Access ABs agerande står därför inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies