Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Luxify

Uttalande 2022-12-22

Dnr 22-280

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Luxify

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Luxify har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har köpt en produkt från Luxify och initialt gått med på att få sms-utskick. Anmälaren har sedan avregistrerat sig från sms-utskick genom att följa avregistreringslänken i sms-utskicket samt genom att ha kontaktat Luxify. Efter detta har anmälaren fortsatt mottagit obeställd reklam via sms från företaget.

Företagets uppgifter

Luxify har uppgett att anmälaren handlat hos dem på deras hemsida vid två tillfällen. Ena gången under ett efternamn och den andra gången under ett annat efternamn. I samband med dessa två tillfällen skapades det två separata konton för anmälaren på grund av att han angett två olika efternamn. Vid dessa två köptillfällen har anmälaren godkänt att Luxify kontaktar honom via e-post och SMS. Luxify har vidare uppgett att de i varje SMS har en giltig länk för avregistrering av framtida utskick av SMS. Denna funktion har anmälaren använt sig av och har vid det tillfället fått kontot som registrerades i anmälarens korrekta namn avslutat för framtida utskick, vilket Luxify har uppgett påvisar att avregistreringsfunktionen fungerar. Luxify har uppgett att det är det kontot som registrerats med ett annat efternamn som anmälaren efter avregistreringen av första kontot olyckligtvis fortsatt mottagit SMS genom. Detta konto har Luxify manuellt tagit bort efter kontakt med anmälaren. Luxify har uppgett att efter borttagningen av andra kontot har inga SMS skickats till något av anmälarens konton, och båda kontona är avregistrerade. Luxify har uppgett att de haft en pågående dialog med anmälaren angående SMS-utskicken och de har tillsammans löst ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren invänt mot att få fortsatt sms-reklam från Luxify men att denne trots detta fortsatt att ta emot sms-reklam. Luxify har förklarat att detta beror på att anmälarens telefonnummer är registrerat på flera användarkonton som anmälaren har hos företaget och att avregistrering måste ske från vart och ett av dessa konton.

Genom att anmälaren har avregistrerat sig från vidare sms-utskick så har denne återtagit det samtycke som denne vid ett tidigare tillfälle har lämnat. Denna avregistrering måste uppfattas så att konsumenten inte önskar ta emot sms-reklam till sitt telefonnummer. NIX-nämnden har tidigare uttalat att det åligger avsändaren, i detta fall Luxify, att säkerställa att en avregistrering får avsedd effekt.

I förevarande fall har anmälarens avregistrering inte fått den effekt som ett återtaget samtycke skall få och anmälaren har därför fortsatt att ta emot sms-reklam trots att något samtycke inte längre föreligger. Luxify har därmed brutit mot 19 § marknadsföringslagen eftersom de har skickat sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.