Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telia

Uttalande 2022-11-14

Dnr 22-286

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telia

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Telia trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Telia har uppgett att numret som ringts är ett Teliaägt nummer som står på anmälaren. Telia har vidare uppgett att anmälaren alltså är kund till Telia med numret som ringts och att anmälaren har via sitt ”Mitt Telia” bockat i att det är okej för oss att kontakta honom i marknadsföringssyfte via telefon. Telia har även uppgett att för det fall anmälaren inte önskar bli uppringd och få erbjudanden från Telia kan en anmälan göras på Mitt Telia genom att bocka ur rutan om kontakt via telefon alternativt genom att anmäla det via brev till Telia med uppgift om namn, personnummer och eventuellt abonnemangsnummer. Telia har till sitt yttrande bifogat ett utdrag som visar de kontaktvägar för reklam som anmälaren som kund hos Telia har samtyckt till.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Telia har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Telia har emellertid visat att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan Telia och anmälaren. Undantaget i reglerna för NIX-Telefon är således tillämpligt och Telias agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies