Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2022-11-14

Dnr 22-293

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har vidare uppgett att sms-reklamen var adresserad till en annan konsument samt att han har begärt att HI3G Access AB skall sluta kontakta honom.

Företagets uppgifter

HI3G Access AB har uppgett att det telefonnummer som uppges i anmälan har varit angivet som kontaktnummer för en av Tres kunder sedan 2005 samt att en trolig förklaring till det inträffade är att det aktuella telefonnumret varit korrekt angivet tidigare men att det senare övertagits av anmälaren. HI3G Access AB har även uppgett att de efter kontroll mot deras system inte kan se att de har mottagit någon begäran om att ta bort telefonnumret.

HI3G Access AB har slutligen uppgett att företaget beklagar det inträffade och numera har tagit bort anmälarens telefonnummer från den aktuella kundbilden för att liknande händelser inte ska inträffa i framtiden.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälarens telefonnummer varit registrerat på en kund hos företaget som inte är anmälaren. HI3G Access AB har anfört att detta troligen beror på att telefonnumrets tidigare ägare registrerat det hos företaget.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren inte har samtyckt till att ta emot marknadsföring från HI3G Access AB. Med beaktande av de omständigheter som framkommit i ärendet får det emellertid anses finnas fog för den felaktiga uppfattningen att telefonnumret inte tillhörde anmälaren utan en annan konsument som är kund hos företaget. Det är i ärendet tvistigt huruvida anmälaren har begärt att dennes telefonnummer skall tas bort från företagets system. Med hänsyn till att något underlag som styrker en sådan begäran inte lagts fram i ärendet och att ord därmed står mot ord lämnas påståendet om en sådan begäran utan avseende. Anmälan lämnas mot bakgrund av detta utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.