Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tillmobil i Norden AB

Uttalande 2022-11-14

Dnr 22-299

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tillmobil i Norden AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tillmobil i Norden AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Tillmobil i Norden AB har uppgett att företaget har ringt anmälarens telefonnummer för att prata om telefoni i anmälarens enskilda firma. Tillmobil i Norden AB har vidare uppgett att de endast vänder sig till företag och inte till enskild privat konsument samt att företaget nu har tagit bort all data gällande anmälarens enskilda firma som funnits registrerat i företagets system och informerat säljaren som utförde samtalet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga för näringsidkare även om företaget ringt upp ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument. Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Tillmobil i Norden AB har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Tillmobil i Norden AB har emellertid uppgett att de kontaktat anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till anmälarens enskilda firma. Av underlaget i ärendet framgår att Tillmobil i Norden AB endast erbjuder företagslösningar och erbjuder tjänster gentemot näringsidkare. Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Tillmobil i Norden AB kontaktade anmälaren i egenskap av näringsidkare och inte konsument. Reglerna för NIX-telefon är således inte tillämpliga i ärendet och Tillmobil i Norden ABs agerande står därför inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies