Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Fastighetsbyrån Årsta

Uttalande 2022-11-04

Dnr 22-301

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Fastighetsbyrån Årsta

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Krav på samtycke vid sms-reklam.

NIX-nämndens beslut:

Fastighetsbyrån Årsta har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det. Fastighetsbyrån Årsta har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Fastighetsbyrån Årsta trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Anmälaren har även uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtycke till det.

Företagets uppgifter

Fastighetsbyrån Årsta har uppgett att de kontaktar potentiella klienter såväl som befintliga när tillfälle lämpar sig. Deras initiala erbjudanden om kostnadsfria värderingar är förbehållslösa och uppskattade av en betydande del av kunder som de når. Fastighetsbyrån Årsta har uppgett att det händer vid mycket sällsynta tillfällen att listorna som de använder oss av innehåller, oavsiktligt och bortom deras kontroll, ett enstaka nummer som är nixat. När personen i fråga meddelar Fastighetsbyrån Årsta att numret är nixat ber de genast om ursäkt och plockar manuellt omedelbart bort numret från alla deras listor. Fastighetsbyrån Årsta har uppgett att de är mycket noggranna med att strikt förbjuda reklam, direkt som indirekt, tillika erbjudanden till både personer vars telefonnummer är nixade eller till personer som kontaktat dem i syfte att få sina uppgifter borttagna från deras system. Fastighetsbyrån Årsta avser att endast komma i kontakt med personer som uppskattar deras tjänster. Fastighetsbyrån Årsta har avslutat sitt yttrande med att de tagit bort anmälarens telefonnummer ur deras system.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande fall ostridigt att Fastighetsbyrån Årsta via telefon kontaktat en konsument i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är med i spärregistret NIX-telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Fastighetsbyrån Årsta brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

I förevarande fall är det ostridigt att Fastighetsbyrån Årsta skickat SMS-reklam till anmälaren. Något undantag har inte visats tillämpligt. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Fastighetsbyrån Årsta brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan anmälarens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.