Ärenden

DinBilGaranti

Uttalande 2022-11-04

Dnr 22-307

Anmälare:

En konsument

Motpart:

DinBilGaranti

Frågeställning:

Direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

DinBilGaranti AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från DinBilGaranti trots att han är registrerad i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter

DinBilGaranti har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring till konsument spärrad i NIX adresserat

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. DinBilGaranti AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren mottagit adresserad reklam från DinBilGaranti trots att han är registrerad i spärregistret NIX adresserat. Något undantag har inte visats tillämpligt. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att DinBilGaranti brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom att ha registrerat sig i NIX adresserat.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies