Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mr.Vegas

Uttalande 2023-03-01

Dnr 22-316

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mr.Vegas

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Mr.Vegas har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har vidare uppgett att hon inte ansökt om medlemskap hos Mr.Vegas.

Företagets uppgifter
Mr.Vegas har uppgett att anmälaren är medlem på Mr.Vegas och har samtyckt till att motta nyheter och erbjudanden till sitt mobilnummer och sin e-post-adress. Mr.Vegas har bifogat underlag som visar anmälarnas uppgifter och när samtycket samlades in.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

I förevarande fall har Mr.Vegas lämnat uppgift om att anmälaren är medlem hos dem och i samband med detta samtyckt till att motta sms-reklam av dem. Anmälaren har invänt mot detta. Bevisbördan för giltigt samtycke, eller undantag från kravet på samtycke, vilar på företaget (i detta fall Mr.Vegas). I förevarande fall har Mr.Vegas inte kunnat visa detta och NIX-nämnden bedömer därför att Mr.Vegas har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.