Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mr. Vegas

Uttalande 2022-11-17

Dnr 22-317

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mr. Vegas

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Mr. Vegas har uppgett att anmälaren är medlem hos Mr. Vegas och att hon har samtyckt till att motta nyheter och erbjudanden till hennes mobilnummer och e-post-adress. Mr. Vegas har bifogat underlag som visar anmälarens uppgifter, när samtycket samlades in och villkoren för medlemskapet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Ett giltigt samtycke ska, enligt EU-domstolens praxis, vara utformat enligt kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (cit. GDPR). Det innebär bland annat att samtycket ska vara frivilligt. Som exempel på när ett samtycke inte är frivilligt anger EU-Kommissionen att den personuppgiftsansvarige uppställer som ett villkor för att fullgöra ett avtal eller utföra en tjänst att enskilda personer samtycker till behandling av onödiga personuppgifter (behandling som inte är nödvändig för avtalets fullgörande).

NIX-nämnden gör mot denna bakgrund bedömningen att ett samtycke normalt inte är giltigt om det lämnas endast genom att villkoren för ett avtal accepteras. Det kan dock vara giltigt men då krävs, enligt nämnden, att den behandling som samtycket avser är nödvändig för avtalets fullgörande.

Den nu påtalade marknadsföringen

I förevarande fall rör samtycket digital direktreklam (SMS resp. e-post) som ingår vid ett medlemskap hos Mr. Vegas. Det framgår att syftet med medlemskapet hos Mr. Vegas är att informera om särskilda erbjudanden som medlemmar kan få del av (marknadsföring). De samtycken om att ta emot marknadsföring som lämnades vid avtalets ingående är därmed giltigt.

Det har inte framkommit någonting i ärendet som talar för att anmälaren har återtagit sitt samtycke. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.