Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Isales AB

Uttalande 2022-11-12

Dnr 22-318

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Isales AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Isales AB i syfte att sälja telefonabonnemang trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Isales AB har uppgett att de kontaktat den aktuella kunden i uppdrag att sälja bingolotter, vilket de haft tillåtelse att göra på grund av att denne spelat Bingolotto i december 2021. Isales AB har uppgett att det aktuella telefonsamtalet inte avsett försäljning av telefonabonnemang. Isales AB har uppgett att de aldrig pratat med den aktuella kunden och att denne måste förväxlat Isales AB med annan försäljare.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter. Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Isales AB i syfte att sälja telefonabonnemang trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Isales AB har uppgett att de kontaktat anmälaren i syfte att sälja bingolotter, vilket de haft tillåtelse att göra enligt undantaget om etablerat kundförhållande. I förevarande fall står ord mot ord och NIX-nämnden kan då inte med tillräcklig säkerhet säga att det skett en överträdelse. Anmälan lämnas därför utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies