Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2022-11-24

Dnr 22-319

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han vid flera tillfällen har blivit uppringd av HI3G Access AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon, samt att han inte svarat på dessa samtal.

Företagets uppgifter

HI3G Access AB har uppgett att de efter utredning kan konstatera att det telefonnummer som uppgivits som avsändande telefonnummer tillhör HI3G Access AB:s kundservice. Detta nummer används när HI3G Access AB kontaktar personer som utlovats en återkoppling i ett pågående ärende och numret används således inte vid telemarketingförsäljning. HI3G Access AB har vidare uppgett att varken anmälarens telefonnummer eller namn finns med i någon av deras databaser eller ringlistor för konsumenter eller företag, samt att såvitt HI3G Access AB kan se är anmälaren inte heller kund hos dem. Mot bakgrund av ovan har HI3G Access AB uppgett att de tyvärr inte kan lämna någon rimlig förklaring till det inträffade, men att det kan konstateras att anmälaren inte har blivit uppringd av HI3G Access AB i syfte att marknadsföra eller sälja HI3G Access AB:s abonnemang.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande fall ostridigt att HI3G Access AB kontaktat anmälaren via telefon vid de angivna tillfällena. HI3G Access AB har däremot uppgett att avsändande telefonnummer tillhör HI3G Access AB:s kundservice som används för att kontakta personer som önskar återkoppling i ett kundserviceärende. Anmälaren har inte uppgett vad telefonsamtalen avsett. Det har enligt NIX-nämndens bedömning inte visats att HI3G Access AB kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Det går därför inte med säkerhet säga att HI3G Access brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att i marknadsföringssyfte kontakta konsument vars telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-telefon. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.