Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Notar Mäklare, Huddinge

Uttalande 2022-12-02

Dnr 22-322

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Notar Mäklare, Huddinge

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Notar Mäklare Huddinge har agerat i strid med 19 § och 21 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till en konsument utan dennes samtycke samt genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Notar Mäklare, Huddinge trots att han är införd i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Notar Mäklare, Huddinge.

Företagets uppgifter

Notar Mäklare, Huddinge har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Notar Mäklare, Huddinge har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Anmälaren har uppgett att han mottagit ett telefonsamtal från Notar Mäklare Huddinge trots att hans telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt. Notar Mäklare Huddinge har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i spärregistret NIX-Telefon.

Krav på samtycke vid sms-reklam Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Notar Mäklare, Huddinge har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Notar Mäklare Huddinge har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.