Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Postkodlotteriet

Uttalande 2022-11-11

Dnr 22-323

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Postkodlotteriet

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Postkodlotteriet har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Postkodlotteriet trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Postkodlotteriet har uppgett att det genom utredning framkommit att samtal har skett till anmälaren på det angivna telefonnumret. En av Postkodlotteriets samarbetspartners inom telemarketing har ringt till anmälaren på det telefonnummer som uppgetts. Postkodlotteriet har uppgett att det i det aktuella fallet inte var anmälaren som man sökte utan dennes partner och telemarketingbolaget har i sin lista fått flera telefonnummer till anmälarens partner och även då anmälarens telefonnummer. Postkodlotteriet köper in listor med kontakter från Bisnode (numera Dun & Bradstreet) och en del av tjänsten som Postkodlotteriet köper är att Bisnode kontrollerar dessa listor mot NIX-registret för att ta bort uppgifter som inte ska finnas med. Postkodlotteriet har uppgett att det är helt emot deras instruktioner, rutiner och arbetssätt att en persons telefonnummer finns med i telefonlistan trots att den skulle ha varit borttagen på grund av spärr i NIX-registret. Postkodlotteriet har vidare uppgett att de ser mycket allvarligt på det inträffade och har tagit det vidare med Bisnode för att gå till botten med vad det är som skett. Postkodlotteriet kan bara konstatera att det någonstans har blivit fel i kontrollen mot NIX. De beklagar det inträffade och ska vidta alla relevanta åtgärder i syfte att säkerställa att det inte händer igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall är det ostridigt att anmälaren kontaktats av Postkodlotteriet via telefon trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Postkodlotteriet har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt. NIX-nämnden ser emellertid positivt på de åtgärder som Postkodlotteriet uppgett att de vidtagit och framöver har avsikt att vidta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.